هشدار دانشمندان: ریسک سکته مغزی در شب‌های گرم بالاتر است

هشدار دانشمندان: ریسک سکته مغزی در شب‌های گرم بالاتر است

یک تیم پژوهشی در مونیخ ارتباط تعداد سکته‌های مغزی در شهر آگسبورگ را با دمای شب در ۱۵ سال گذشته بررسی کردند.

آن‌ها دریافتند که در شب‌هایی که دما شدیداً بالا بود، ریسک سکته مغزی به‌طور معناداری بیشتر بود.

زنان و سالمندان در معرض ریسک بیشتری بودند.
عوامل زیادی می‌توانند در این آمار دخیل باشند. یکی از دلایل اصلی،

کمبود آب بدن است که پژوهش‌های قبلی نشان داده‌اند می‌تواند باعث افزایش احتمال سکته مغزی شود.

دسترسی محدود به فناوری‌های تهویه هوا نیز می‌تواند یکی دیگر از دلایل باشد.
نتایج نشان می‌دادند

که تعداد سکته‌های مغزی در سال‌های پایانی مطالعه نیز افزایش یافتند. پژوهشگران می‌گویند اهمیت این یافته‌ها

در این است که تغییر اقلیم باعث می‌شود دمای شب‌ها سریع‌تر از دمای روزها افزایش یابد.