تحول اداری در حوزه شهرداری کرمانشاه با اجرای برنامه های مختلف

تحول اداری در حوزه شهرداری کرمانشاه

با اجرای برنامه های مختلف

مدیر دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری کرمانشاه گفت : با اجرای ۴ برنامه مختلف شاهد تحول در حوزه شهرداری خواهیم بود.

رضا مرادی ارزیابی عملکرد سازمانی و پرسنلی ، بهبود فرایندها ،

نظام پیشنهادات و شرح وظایف شغلی را ۴ برنامه درحال پیگیری به منظور تحول در

بخش اداری شهرداری های کرمانشاه عنوان کرد و گفت:

در برنامه ارزیابی عملکرد سازمانی و پرسنلی به دنبال ارزیابی بهتر فعالیت نیروها هستیم و سامانه این برنامه قرار است

توسط شرکتی دانش بنیان طراحی و پس از مصوب شدن در شورای شهر ،راه اندازی شود .

وی افزود: در استانهای مشهد ،تهران و شیراز این سامانه راه اندازی شده است

و ما تمام تلاشمان را میکنیم که به عنوان چهارمین استان کشور در بستر سامانه بتوانیم فعالیت داشته باشیم

مرادی ادامه داد: طبق فعالیت هر واحدی تعدادی شاخص تعریف میشود و

در نهایت با جمع بندی داده های بدست آمده در فواصل زمانی مشخص هر واحدی میتواند

برنامه ریزی مناسب تری برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خود داشته باشد .

مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری کرمانشاه با اشاره به اینکه بهبود فرایندها در نظام اداری

از دیگر برنامه های در دست پیگیری است تصریح کرد :در این برنامه ما به دنبال کاهش زمان و هزینه در ارایه خدمات هستیم

در دو حوزه اداری و بخش مراجعات مردمی

مرادی گفت :در اجرای این برنامه برای هر واحدی پنج خدمت اولویت دار انتخاب

وبه سازمان شهرداری‌ها ارسال میشود سپس برای هریک از این خدمات یک کد تعریف میگردد

که در نهایت در ارزیابی های صورت گرفته اعلام میشود که این کد آیا فعالیتش کاهش هزینه

و زمان را به دنبال داشته یا عملکردش منفی بوده است .

وی نظام پیشنهادات را از دیگر برنامه های مهم و تاثیر گذار توسط اداره نوسازی و تحول اداری برشمردو افزود :

هم اکنون پیشنهادات به صورت مراجعه حضوری دریافت و در کمیته ی تخصصی

با حضور فرد ارایه دهنده درباره آن گفت وگو میشود

مرادی تصریح کرد :پس از پذیرفته شدن اولیه

در مرحله ی بعد پیشنهاد در شورای تحول اداری به ریاست شهردار

مطرح و در صورت تصویب نهایی در این بخش پاداش انگیزشی به فرد تعلق میگیرد

مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه

نظام پیشنهادات کاری در هیچ شهرداری تاکنون انجام نشده است یاد آور شد :

برای انجام این برنامه نیاز به دعوت و همکاری مشاور داشتیم اما

برای کاهش هزینه های شهرداری برنامه را کارشناسان دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری کرمانشاه عهده دار شدند

وی تصریح کرد :حدود چهار ماهی میشود که این برنامه در حال اجراست

و موجب به وجود آمدن فضای سالم رقابتی در بین کارکنان شده است

به گونه ای که هر ماه حجم پیشنهادات دریافتی بیشتر می‌شود

رضا مرادی همچنین از راه اندازی سامانه ای در قالب پنجره واحد

در آینده بسیار نزدیک خبر داد و گفت :با راه اندازی این سامانه ارایه پیشنهادات به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد

وی گفت :از دیگر برنامه هایی که در راستای تحول نظام اداری در شهرداری ما

به جد پیگیر آن هستیم برنامه ای با عنوان شرح وظایف شغلی است

مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری کرمانشاه خاطر نشان کرد :

شرح وظایف شغلی در مناطق هشت گانه شهرداری تنها در سطح مدیران تعریف شده است

و در برنامه در دست پیگیری به دنبال آن هستیم که برای تمام سطوح پایین تر از مدیران

همچون کارشناسان خدمات ،یا کارکنان دفاتر فنی شرح وظایف تعریف شود

مرادی آشنایی بیشتر با وظایف کاری ،شانه خالی نکردن

از زیر بار مسئولیت و انجام کارهای هدفمند را از اهداف این برنامه دانست.

وی همچنین از برنامه کارمند نمونه خبر داد و گفت

در حال نوشتن دستورالعمل این برنامه هستیم و در صورت موافقت شهردار تا پایان امسال موضوع مصوب و سال آینده اجرایی می‌شود

مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری افزود :

در این برنامه به دنبال انتخاب کارمند نمونه در همه سطوح شهرداری اعم از کارگری ،خدماتی و کارمندی هستیم.