لبیک شهرداری کرمانشاه به دستورات استاندار

 لبیک شهرداری کرمانشاه به دستورات استاندار

 

احوال کرمانشاه به گزارش مرکز اطلاع رسانی

شهرداری کلانشهر کرمانشاه

پس از انتصاب دکتر محمد طیب صحرایی بعنوان والی کرمانشاه

موضوع توسعه گردشگری برای ایشان بعنوان یک اولویت مهم در دستور کار قرار گرفت.

استاندار کرمانشاه در جلسات مختلف بخصوص جلسات کارگروه اشتغال

و ستاد سفرهای نوروزی بر این امر مهم تاکید داشت

چراکه جذب گردشگر را عاملی برای توسعه بخصوص در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری می داند.

در این راستا مجموعه مدیریتی شهرداری کرمانشاه

با دستور دکتر نوروزی کلید دار بلدیه، اقداماتی را عملیاتی و به دستورات استاندار محترم لبیک گفت.

فضاسازی شهری شامل بیلبوردهای تبلیغاتی

و معرفی جاذبه های سراسر استان

تهیه بروشور نقشه و معرفی اماکن گردشگری، تهیه سوغات کرمانشاه

و اهدا به مسافران، تهیه تقویم سال جدید با بهره گیری از معرفی اماکن و معرفی مشاهیر کرمانشاه

آموزش پرسنل روابط عمومی مناطق در حوزه گردشگری و…

بخشی از اقدامات صورت گرفته ازسوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه است.

علاوه بر این، تور گردشگری رایگان از اماکن تاریخی کرمانشاه

با محوریت سازمان فرهنگی و سازمان حمل و نقل مسافر نیز بصورت روزانه درحال انجام است که ثبت نام آن در خانه معلم و پارک شاهد صورت می گیرد.

بی شک مجموعه مدیریتی شهرداری کرمانشاه با سکان داری دکتر نادر نوروزی، در طی ایام سال نیز برای این مهم برنامه خواهد داشت.