روازنه ۷۰۰ تن زباله و نخاله از محله آقاجان کرمانشاه خارج می‌شود شهردار منطقه هشت کرمانشاه با اشاره به تخریب حدود ۱۰۰ خانه مخروبه در طرح ساماندهی محله آقاجان شهر کرمانشاه، گفت: در مرحله دوم این طرح؛ روزانه بیش از ...