۸9

۱۹ امرداد امیرهوشنگ ابتهاج درگذشت ( زاده ۶ اسفند ۱۳۰۶ رشت – درگذشته ۱۹ امرداد ۱۴۰۱ آلمان) متخلص به «ه‍. ا. سایه» شاعر و ترانه‌سرا  سایه هم در آغاز همچون شهریار، چندی کوشید تا به راه نیما برود؛ اما نگرش ...