شهردار کرمانشاه: شادی مردم در ایام نوروز اولویت است کرمانشاه صاحب شهردار شب می شود شهردار کرمانشاه با بیان اینکه در ایام نوروز مردم باید تغییرات را احساس کنند گفت: در فروردین و اسفندماه شادی مردم اولویت است. احوال کرمانشاه ...