مدیرعامل آبفای استان: گاوشان موقتا از مدار تامین آب کرمانشاه خارج شد/مردم همکاری کنند کرمانشاه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با اشاره به اینکه سد گاوشان به طور موقت و برای انجام پاره‌ای از اقدامات از مدار تامین ...