آماده‌سازی 5 جایگاه برای عرضه “گوشت و اقلام نوروزی” ارزان قیمت در کرمانشاه رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری کرمانشاه از آماده سازی پنج جایگاه برای عرضه گوشت ارزان قیمت و سایر اقلام نوروزی خبر داد. احوال ...