ولادت حضرت رسول ص و هفته وحدت مبارک

ولادت حضرت رسول

ولادت حضرت رسول ص و هفته وحدت مبارک

محمد نور عالمتاب هستی است

وجودش روشنی بخش زمان است

به هر قلبی نماید رخنه و جا

خدا داند که قلب او جوان است

میلاد پیامبر اکرم (ص) مبارک باد