نصب تابلو درمناطق شهری

نصب تابلو شرح وظایف شغلی در مناطق ۸ گانه شهرداری کرمانشاه

احوال کرمانشاه به گزارش مرکز اطلاع رسانی شهرداری کرمانشاه

مدیر کل نوسازی و تحول اداری شهرداری کرمانشاه

ارزیابی عملکرد و فرایندها ،نظام پیشنهادات ،ساختارهای سازمانی و شرح وظایف شغلی را چهار حوزه عملکردی

این سازمان عنوان کرد و گفت :

با هدف ارتقا کمی و کیفی خدمات ،کاهش بروکراسی اداری ،و آگاهی مراجعه کنندگان

وظایف ۵۴شغل تعریف و در مناطق ۸گانه شهرداری نصب شده است .

رضا مرادی افزود :شرح وظایف شغلی توسط تیم ۴نفره نوسازی و تحول اداری شهرداری کرمانشاه در مدت زمان ۷ماه تدوین و تهیه شد .

وی تصریح کرد :عموما برای اجرای شرح وظایف شغلی از مشاوران و پیمانکاران

خارج سازمانی استفاده میگردد اما با هدف صرفه جویی و کمک به کاهش هزینه های شهرداری این برنامه

با استفاده از ظرفیت نیروهای مستقر در حوزه نوسازی و تحول اداری آماده گردید

مدیر کل نوسازی و تحول اداری با بیان اینکه کرمانشاه جز ده استان اول کشور است

که شرح وظایف شغلی در آن انجام شده است گفت :

در مرحله دوم قصد داریم شرح وظایف شغلی را در ۱۲ سازمان زیر مجموعه شهرداری کرمانشاه

همچون سازمان های مدیریت پسماند ،ارامستانها ،فاوا،عمران و بازآفرینی شهری

سیما ومنظر شهری،اتش نشانی ،میادین میوه و تره بار ،حمل و نقل مسافر ،حمل ونقل بار ،حمل ونقل ریلی

سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی ،و سازمان فرهنگی ورزشی واجتمایی اجرایی کنیم .

رضا مرادی یادآور شد :شرح وظایف شغلی سازمان های شهرداری از خرداد ماه آغاز و تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد

وی همچنین از طراحی و آماده سازی سامانه ارزیابی عملکرد و فرایند نیروهای سازمانی خبر داد و افزود :

این سامانه سه ماه دیگر به بهره برداری می‌رسد و در قالب آن فعالیت نیروها ارزیابی خواهد شد

که این ارزیابی کمک میکند به ما برای معرفی کارمندان نمونه در شهرداری

رضا مرادی گفت :خوشبختانه در پیش رفت برنامه های حوزه نوسازی و تحول اداری شهرداری

دکتر نوروزی شهردار کرمانشاه و معاونت برنامه ریزی شهرداری حمایت های خوبی داشته اند .

وی افزود :همشهریان کرمانشاهی که به مناطق مختلف شهرداری مراجعه دارند میتوانند

نظرات و پیشنهادات خود را درباره شرح وظایف شغلی کارکنان با کارشناسان

حوزه نوسازی و تحول اداری ،مستقر در فرهنگ سرای آیت الله نجومی شهرداری کرمانشاه در میان بگذارند .